Hào quang phật 50cm

(1 đánh giá của khách hàng)

650.000 

– Haò quang phật đường kính 50cm

– Thân được làm bằng nhựa, mặt kính

– Bên trong hệ thống bóng điện 220V

– Mặt trước hình bông xen tảo hào quang

– Kích thước đa dạng phù hợp với mọi loại ban

– Nhận ship hàng nhanh nội thành

Mô tả

Hào quang phật 50cm

Video chi tiết “Hào quang phật”

1 đánh giá cho Hào quang phật 50cm

  1. Đình Chiến

    Hình ảnh thực tế tranh hào quang phật cho anh Chiến ở 54 Phùng Khoang, Trung Văn, Hà Nội.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here