Bàn thờ thần tài-ông địa

Bàn thờ treo tường

Khung ảnh thờ

Đèn thờ đẹp

Khay trà

Bàn gấp học sinh - sinh viên