Bàn thờ thần tài-ông địa

Bàn thờ treo tường

Khung ảnh thờ

Đèn thờ đẹp

Bàn thờ - Tủ hờ gia tiên

Đôn kê