Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng

  1. Khách hàng thanh toán cho nhân viên giao hàng hoặc nhân viên của cửa hàng sau khi đã nhận hàng và kiểm tra đúng sản phẩm đã đặt hàng và các hóa đơn giấy tờ kèm theo.
  2. Khách hàng tiến hành thanh toán chuyển khoản ngân hàng cho cửa hàng, khi cửa hàng đã nhận được tiền, sẽ có tránh nhiệm đóng gói và vận chuyển hàng của khách ra bến xe hoặc bưu điện để tiến hành gửi hàng cho khách.

– Giá trị thanh toán của hàng hóa được thông báo trước cho khách hàng đồng thời được thể hiện trên hóa đơn thanh toán của khách hàng.