Chụp ảnh sản phẩm đẹp giá rẻ

Chụp ảnh sản phẩm đẹp giá rẻ

Đ/c: Số 13b Phố An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại tư vấn: 0982.997.569

I. Cửa hàng chuyên chụp các sản phẩm chạy quảng cáo hoặc đưa lên web:

– Sản phẩm về túi sách, ví da, vày tay

– Các sản phẩm điện tử đồ gia dụng

– Các sản phẩm thời trang quần áo…

– Thiết bị dụng cụ hoặc sản phẩm mới ra mắt

II. Quy trình nhận hàng chụp sản phẩm

– Khách hàng mang trực tiếp sản phẩm đến cửa hàng

– Nêu ý tưởng chụp theo yêu cầu cho shop

– Sau khi chụp xong khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa photoshop theo ý muốn.

III. Giá chụp sản phẩm khuyến mại 10k/ file ảnh sản phẩm

Lưu ý: Khách hàng được chụp thử 1 sản phẩm đầu tiên miễn phí.

Chụp ảnh sản phẩm đẹp giá rẻ Đ/c: Số 13b Phố An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội Điện thoại tư vấn: 0982.997.569 I. Cửa hàng chuyên chụp các sản phẩm chạy quảng cáo hoặc đưa lên web: - Sản phẩm về túi sách, ví da, vày tay - Các sản phẩm điện tử đồ gia dụng - Các sản phẩm thời trang quần áo… - Thiết bị dụng cụ hoặc sản phẩm mới ra mắt II. Quy trình nhận hàng chụp sản phẩm - Khách hàng mang trực tiếp sản phẩm đến cửa hàng - Nêu ý tưởng…
Đánh giá

User Rating: 4.61 ( 14 votes)

About Hiếu Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here