Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

– Phí vận chuyển 5.000đ/1km áp dụng đối với đơn hạng nội thành Hà Nội.

– Phí vận chuyển tính theo cước bưu điện hoặc cước nhà xe theo quy định đối với đơn hàng Ngoại thành Hà Nội