Phục chế ảnh mờ

(2 đánh giá của khách hàng)

1.000 

– Phục chế ảnh mờ rõ nét trở lại

– Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề

– Cam kết chất lượng hoàn tiền nếu không ưng ý

– Phục chế lại ảnh từ mọi chất liệu

– Nhận in và làm ảnh trên mọi chất liệu

– Cung cáp và đặt làm khung ảnh thờ các loại!

 

Mã: PCAM Danh mục:

Mô tả

Phục chế ảnh mờ

 

2 đánh giá cho Phục chế ảnh mờ

  1. Chị Cương

    Hình thực tế phục hồi ảnh cũ đã mờ cho chị Cương ở Chung cư mini Phố Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

    Phục chế ảnh mờ ở đẹp tại Hà Nội

  2. A Thanh

    Hình ảnh thực tế khách làm ảnh thờ cho bà ảnh đã mất file chỉ còn ảnh lấy trên mang tải về để chỉnh sửa đẹp nét lại và in lấy khung ảnh cho A Thanh ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội

    Phục Chế ảnh Mờ In ảnh Thờ Và Lam Khung

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here