Tư vấn

Tuyển nhân viên bán hàng

Tuyển nhân viên bán hàng tại Hà Đông

TUYỂN NHÂN VIÊN  Mô tả công việc – Cửa hàng ảnh Hiếu Bằng đang cần tuyển thêm nhân viên làm việc tại cửa hàng: – Làm các công việc tại cửa hàng: bán hàng cửa hàng, trả lời tin nhắn khách hàng (được đào tạo nếu chưa biết) – Không …

Read More »