Bài cúng khai trương và đồ cúng cho cửa hàng mới

Bài cúng khai trương và đồ cúng cho cửa hàng mới. Những gợi ý dưới đây sẽ giúp anh/chị chuẩn bị 1 mâm lễ vật cơ bản để chuẩn bị cho việc khai trương buôn bán quán ăn, công ty, văn phòng được thuận buồm xuôi gió công việc được hanh thông.

Đồ cúng khai trương chúng ta cần chuẩn bị những lễ vật như:

– 1 Lọ hoa (nên sử dụng hoa tươi và đẹp)

– 1 Đĩa trái cây (trên đó nên bày ít nhất 5 loại quả có màu sắc)

– 1 Con gà trống luộc (nên mua gà cúng để chéo chân và mỏ cắm hoa hồng)

– 1 Đĩa xôi

– 1 Địa muối gạo

– 1 Ly nước, 1 ly trà, 1 ly rượu

– Giấy tiền vàng bạc cúng khai trương (mua ở ngoài cửa hàng vàng mã)

– Bộ tam sên (tôm luộc, thịt luộc, trứng luộc)

– 1 Đĩa trầu cau

– 1 Đĩa bánh bao

– 1 Ly hương và nhang đèn đầy đủ

Bài cúng khai trương và đồ cúng cho cửa hàng mới
Bài cúng khai trương và đồ cúng cho cửa hàng mới

Trên đây là những món cơ bản cho mâm cúng khai trương, Còn tùy theo điều kiện của anh/chị mà chúng ta cúng thêm vịt quay, heo quay, đồ mặn gì đều được hết

Sau đó chúng ta đốt nhang lên chúng ta cúng vái theo bài cúng khai trương cửa hàng sau:

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy quan Đương Niên hành khiển thái tuế chí đức Tôn thần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương

Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long Mạch, Tài Thần, Định phúc Táo quân, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này. Tín chủ chúng con là: ……

Hôm nay là ngày… tháng… năm….,

Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương đăng hoa quả, thắp nén tâm nhang dâng lên trước án, lòng thành tâu rằng: Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một gian hàng (nhà xưởng, văn phòng…) tại xứ này: …….(địa chỉ)… Tín chủ con là ……….. (chức vụ của người khấn).

Nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh. Do đó, chúng con chọn được ngày lành tháng tốt, sắm sanh lễ vật, cáo yết tôn thần, dâng cùng bách linh … cúi xin soi xét.

Chúng con kính mời quan Đương Niên, quan Đương cảnh, quan Thần linh Thổ địa, Định phúc táo quân, các ngài địa chúa Long Mạch, cùng tất cả các Thần linh cai quản khu vực này.

Các Ngài linh thiêng, giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, cầu gì được nấy, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ cùng chư vị Hương linh, y thảo phụ mộc, ngụ trong khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn, trăm sự thuận lợi.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Chúc bạn thành công!

About Hiếu Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here