Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

1. Điều kiện bảo hành sản phẩm miễn phí

– Sản phẩm đủ kiều kiện bảo bành là sản phẩm phải được mua tại cửa hàng Hiếu Bằng

– Sản phẩm còn trong thời gian bảo hành và đăng ký bảo hành được nhà sản xuất quy định.

– Sản phẩm bị lỗi của nhà sản xuất và được bảo hành thay thế.

– Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn không có dấu hiệu tẩy xóa, chăp vá

– Phiếu bảo hành phải có đầy đủ thông tin cá nhân và tên sản phẩm

2. Các trường hợp sản phẩm hư hỏng không được bảo hành.

– Bị mất phiếu bảo hành hoặc quá thời hạn bảo hành theo quy định

– Những hư hỏng do sử dụng không đúng theo chức năng, lắp đặt sản phẩm không đúng kỹ thuật.

– Hư hỏng do tác động môi trường hóa chất, nhiệu độ, côn trùng xâm nhập, rơi rớt, biến dạng trong quá trình sử dụng

– Sản phẩm đã bị thay đổi, tháo rời, sửa chữa mà không phải do trạm bảo hành của Hiếu Bằng hoặc của hãng.

– Hư hỏng do các trường hợp bất khả kháng xảy ra như: bảo lũ, thiên tai, hỏa hoạn…