Vách ngăn phòng thờ

Bàn thờ treo tường giá rẻ

Bàn thờ treo tường gỗ sồi

Bàn thờ treo tường gỗ Pơmu

Bàn bàn thờ treo tường gỗ Hương

Tấm chống ám khói

Bộ đồ thờ bát tràng