Tấm chống ám khói màu óc chó 40x69cm

(1 đánh giá của khách hàng)

290.000 

Tấm chống ám khói màu óc chó 40x69cm

– Cấu tạo đơn giản dễ dàng tháo lắp vệ sinh

– Chuyên dùng để chắn khói hương bàn thờ

– Có nhiều kích thước khách nhau theo lỗ ban

– Nhận ship hàng nhanh nội thành

– Khách có thể đặt làm theo kích thước ban thờ!

Mô tả

Tấm chống ám khói màu óc chó 40x69cm

Video chi tiết “tấm chống ám khói

1 đánh giá cho Tấm chống ám khói màu óc chó 40x69cm

  1. Hiếu Bằng

    Hình ảnh thực tế tấm chống ám khói bàn thờ tại cửa hàng Hiếu Bằng, 13b An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Có thể bạn thích…