Giảm giá!

Bàn gấp thông minh

(1 đánh giá của khách hàng)

100.000 

  • Bàn gấp thông minh đẹp giá rẻ hà nội
  • Bàn được làm bằng nhưa nên rất nhẹ
  • Chân được làm bằng sắt thiết kế gập thông minh
  • Bàn với nhiều màu sắc đa dạng cho bạn lựa chọn
  • Kích thước bàn chuẩn 40cm x 60cm

Mô tả

Bàn gấp thông minh

Video chi tiết “bàn gấp thông minh

Video chi tiết cơ sở sản xuất “bàn gấp học sinh-sinh viên

1 đánh giá cho Bàn gấp thông minh

  1. Kiều Dung

    Nhự nhưng cảm giác không chắc chắn, phù hợp với những bạn thích nhẹ nhàng

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Có thể bạn thích…