Bộ đồ thờ bằng gỗ sà cừ

(1 đánh giá của khách hàng)

950.000 

– Bộ đồ thờ bằng gỗ sà cừ

– Bộ 10 món đồ thờ

– Làm hoàn toàn bằng gỗ sà cừ

– Phun màu cánh gián bóng

– Nhấn hip hang toàn quốc

– Khách hàng có thể đặt làm theo yêu cầu.

Mô tả

Bộ đồ thờ bằng gỗ sà cừ

Bộ gồm 10 món bằng gỗ sà cừ:
– Đôi chân nến gỗ sà cừ
– Mâm bồng gỗ sà cừ
– Đôi Ống hương gỗ sà cừ
– Đôi đài nước to
– Ba đài nước nhỏ

1 đánh giá cho Bộ đồ thờ bằng gỗ sà cừ

  1. Hiếu Bằng

    Hình ảnh thực tế bộ đồ thờ gỗ sà cừ chụp gửi cho khách ở Hòa Cường, Hải Châu, Đà Nẵng.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here