Đài tụng kinh niệm phật 20 bài

(2 đánh giá của khách hàng)

170.000 

– Đài tụng kinh niệm phật 20 bài

– Thích hợp 20 bài tụng kinh khách nhau

– Nhỏ gọn dễ dàng duy chuyển

– Đài sử dụng 3 pin 3AA và dụng điên 220v

– Nhận ship hàng toàn quốc

Mô tả

Đài tụng kinh niệm phật 20 bài

Video chi tiết “Đài tụng kinh niệm phật

2 đánh giá cho Đài tụng kinh niệm phật 20 bài

  1. Nguyễn Mai Lan

    sản phẩm đài tụng niệm kinh phật 20 bài của chị cô Lan ở địa chỉ 68 Lương Thế Vinh – Quận Thanh Xuân – Hà Nội hình ảnh thực tế
    DTK20

  2. C Hằng

    Hình ảnh thực tế đài tụng kinh niệm phậm chuyển ship cho khách ở 113 Nguyễn Xuyển, Thanh Xuân, Hà Nội

    Đài Tụng Kinh Niệm Phật

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here