Đài tụng kinh niệm phật 20 bài

(2 đánh giá của khách hàng)

170.000 

– Đài tụng kinh niệm phật 20 bài

– Thích hợp 20 bài tụng kinh khách nhau

– Nhỏ gọn dễ dàng duy chuyển

– Đài sử dụng 3 pin 3AA và dụng điên 220v

– Nhận ship hàng toàn quốc

Mô tả

Đài tụng kinh niệm phật 20 bài

Video chi tiết “Đài tụng kinh niệm phật

2 đánh giá cho Đài tụng kinh niệm phật 20 bài

  1. Nguyễn Mai Lan

    sản phẩm đài tụng niệm kinh phật 20 bài của chị cô Lan ở địa chỉ 68 Lương Thế Vinh – Quận Thanh Xuân – Hà Nội hình ảnh thực tế
    DTK20

  2. C Hằng

    Hình ảnh thực tế đài tụng kinh niệm phậm chuyển ship cho khách ở 113 Nguyễn Xuyển, Thanh Xuân, Hà Nội

    Đài Tụng Kinh Niệm Phật

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here