Đèn tháp 3 tầng gỗ Hương 180cm

(2 đánh giá của khách hàng)

19.600.000 

– Đèn tháp 4 tầng gỗ Hương

– Thiết kế kiểu đèn tháp lục lăng

– Đèn có màu nâu sẫm vân gỗ đẹp

– Mái chùa hình lục giác 3 tầng mái

– Đèn có nhiều kích thước khác nhau

– Nhận ship hàng toàn quốc

– Khách tỉnh vui lòng đặt cọc trước

– Nhận đặt làm theo yêu cầu.

Mô tả

Đèn tháp 3 tầng gỗ Hương 180cm

Video chi tiết “đèn tháp gỗ hương cao cấp”

2 đánh giá cho Đèn tháp 3 tầng gỗ Hương 180cm

  1. Hoàng Hưng

    Hình ảnh đèn cột 3 tầng của a Hưng đặt làm dâng chùa Ninh Bình

  2. Hoàng Hưng

    Hình ảnh đèn thờ gỗ đat vàng đặt làm cho a Hưng ở Việt Hưng Long Biên, mang đi dâng chùa.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here