Đèn thờ hoa sen lưu ly 5 bông

(2 đánh giá của khách hàng)

2.900.000 

– Đèn thờ hoa sen lưu ly 5 bông

– Thân và cành được làm bằng thép mạ

– Các bông được làm bằng thủy lưu ly cao cấp

– Mỗi bông đều có bóng led bên trong

– Đèn có nhiều kích thước đa dạng

– Nhận ship hàng toàn quốc

Khách có thể đặt đèn theo mẫu có sẵn.

Mô tả

Đèn thờ hoa sen lưu ly 5 bông

Video chi tiết “Đèn thờ hoa sen lưu ly

2 đánh giá cho Đèn thờ hoa sen lưu ly 5 bông

  1. A Chiến

    Hình ảnh thực tế đôi đèn thờ 5 bông lưu ly ship cho a Chiến ở Cự Khôi, Long Biên, Hà Nội.

  2. Hiếu Bằng

    Hình ảnh đôi đèn thờ lưu ly 5 bông tại cửa hàng Hiếu Bằng 13b An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here