Đôn gỗ Hương mặt vuông các kích thước 30, 40, 50, 60cm

(2 đánh giá của khách hàng)

750.000 

– Đôn gỗ Hương 30x40cm

– Thiết kế kiểu đôn 4 vuông

– Được làm bằng gỗ Hương

– Kích thước đa dạng

– Nhận đặt làm theo yêu cầu

– Nhận ship hàng nhanh nội thành

Mô tả

Đôn gỗ Hương

Kích thước và giá đôn gỗ Hương:

– Mặt vuông 30cm, cao 40cm:

– Mặt vuông 30cm, cao 50cm:

– Mặt vuông 30cm, cao 60cm:

– Mặt vuông 30cm, cao 70cm:

– Mặt vuông 30cm, cao 80cm:

 

Thông tin bổ sung

Kích thước 30 × 30 × 40 cm

2 đánh giá cho Đôn gỗ Hương mặt vuông các kích thước 30, 40, 50, 60cm

  1. Hiếu Bằng

    Hình ảnh thực tế đôn kê gỗ Hương tại cử hàng Hiếu Bằng 64 An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, HN.

  2. A Huy

    Hình ảnh cặp đôn kê gỗ Hương phun trần làm cho a Huy ở 254 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

    Đôn Gỗ Kê Gỗ Hương Phun Trần

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here