Đôn gỗ kê tượng mặt vuông 22cm, cao 69cm

950.000 

  • Đôn gỗ kê tượng mặt vuông 22 cao 69cm
    Xuất xứ: Đồng kỵ
    Loại gỗ: Hương, Gụ
    Màu sắc: Màu nâu cánh gián
GTIN: DK-H50 Mã: DGKTMV Danh mục:

Mô tả

Đôn gỗ kê tượng mặt vuông 22cm, cao 69cm

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đôn gỗ kê tượng mặt vuông 22cm, cao 69cm”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here