Giảm giá!

Đồng hồ mỏ neo bằng gỗ

(1 đánh giá của khách hàng)

Original price was: 1.950.000 ₫.Current price is: 1.700.000 ₫.

– Đồng hồ mỏ neo bằng gỗ

– Chất liệu gỗ hương 100%

– Kiểu dáng hình nỏ neo & quả lắc đồng

– Màu nâu cánh giám vân gỗ tự nhiên đẹp

– Ý nghĩa của sự chắc công danh sự nghiệp

 

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

Đồng hồ mỏ neo bằng gỗ

Kích thước đồng hồ: Chiều cao: 89cm, chiều rông: 56 cm

Video chi tiết “Đồng hồ mỏ neo gỗ Hương

1 đánh giá cho Đồng hồ mỏ neo bằng gỗ

  1. A Hưng

    Hình ảnh thực tế đồng hồ mỏ neo bằng gỗ hương chuyển cho a Hưng ở 28 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, HN

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here