Giá gương thờ gỗ Hương đục võng lọng

(1 đánh giá của khách hàng)

2.900.000 

– Giá Gương thờ gỗ Hương đục võng lọng

– Được làm bằng gỗ Hương cao cấp

– Thiết kế kiểu khung thờ gỗ 2 bên đục hoa lá tây

– Bên trong lòng khung đục cây tùng bách

– Khuôn tranh đục kiểu võng lọng

– Giá gương có màu cánh giám đậm

– Nhận ship hàng toàn quốc

– Nhận đặt làm khung theo yêu cầu

Nhận phục chế và in ảnh thờ !

Mô tả

Giá gương thờ gỗ Hương đục võng lọng

Video chi tiết “Gia gương thờ bằng gỗ Hương

1 đánh giá cho Giá gương thờ gỗ Hương đục võng lọng

  1. Hiếu Bằng

    Hình ảnh thực tế giá gương thờ gỗ Hương đục võng lọng dát vàng theo yêu cầu của khách

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here