Giá gương thờ gỗ Hương

(1 đánh giá của khách hàng)

2.600.000 

– Giá Gương thờ gỗ Hương

– Được làm bằng gỗ Hương cao cấp

– Thiết kế kiểu khung thờ gỗ 2 bên đục hoa lá tây

– Bên trong lòng khung đục cây tùng bách

– Khung có màu cánh giám đậm

– Nhận ship hàng toàn quốc

– Nhận đặt làm khung theo kích thước ảnh

Nhận phục chế và in ảnh thờ !

Mô tả

Giá gương thờ gỗ Hương

Video chi tiết “Giá gương thờ bằng gỗ Hương

 

1 đánh giá cho Giá gương thờ gỗ Hương

  1. Hiếu Bằng

    Hình ảnh thực tế sản phẩm giá gương thờ gỗ Hương 20x30cm tại Hiếu Bằng số 13b An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here