Hào quang phật 60cm

(2 đánh giá của khách hàng)

890.000 

– Hào quang phật đường kính 60cm

– Thân được làm bằng nhựa, mặt kính

– Bên trong hệ thống bóng điện 220V

– Mặt trước hình bông xen tảo hào quang

– Kích thước đa dạng phù hợp với mọi loại ban

– Nhận ship hàng nhanh nội thành

Mô tả

Hào quang phật 60cm

Video chi tiết “Hào quang phật”

2 đánh giá cho Hào quang phật 60cm

  1. A Cung

    Hình ảnh Cung mua Hào quang dâng lên ban tam bảo Chùa Liên Ngạc ở Thụy Phương, Từ Liên, Hà Nội

  2. Hiếu Bằng

    Hình ảnh thực tế hào quang phật bà quan âm bồ tát khách mua tại cửa hàng Hiếu Bằng 13b An Hòa, Mộ Lao, Hà Nội.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here