Hộp đựng mứt tết bằng gỗ Hương

(1 đánh giá của khách hàng)

440.000 

– Hộp đựng mứt tết bằng gỗ Hương đẹp

– Hộp có 6 ngăn đựng mứt tết

– Nắp hộp bằng kính đẹp

– Màu mâu sẫm vân gỗ đẹp

– Nhận ship hàng nhanh tại Nhà

Mô tả

Hộp đựng mứt tết bằng gỗ Hương

Video chi tiết “hộp đựng mứt tết bằng gỗ Hương

1 đánh giá cho Hộp đựng mứt tết bằng gỗ Hương

  1. Hiếu Bằng

    Hình ảnh thực tế khay đựng mứt tết bằng gỗ Hương mặt kính tại cửa hàng Hiếu Bằng 13b An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nôi

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here