Kệ đọc kinh bằng gỗ Hương

(1 đánh giá của khách hàng)

1.300.000 

– Kệ đọc kinh bằng gỗ Hương

– Được làm hoàn toàn bằng gỗ Hương

– Bàn có màu nâu cánh gián đậm

– Phía dưới có ngăn kéo nhỏ để kinh sách

– Nhận đặt hàng theo yêu cầu

– Ship hàng nhanh nội thành

Mô tả

Kệ đọc kinh bằng gỗ Hương

1 đánh giá cho Kệ đọc kinh bằng gỗ Hương

  1. Bác Thể

    Hình ảnh thực tế Kệ đọc kinh bằng gỗ Hương ship cho Bác Thể ở arkRiver khu đô thị ercopark xã xuân Quan , Văn Giang , Hưng Yên

    Kệ đọc Kinh Bằng Gỗ Hương

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here