Khay đựng mứt tết bằng gỗ hương

(1 đánh giá của khách hàng)

320.000 

– Khay đựng mứt tết bằng gỗ Hương dẹp

– Màu nâu sẫm vân gỗ tự nhiên

– Mặt trên đục chữ Phúc – Lộc – Thọ

Nhận ship hàng nhanh tại nhà

Mô tả

Khay đựng mứt tết bằng gỗ hương

Mua lẻ: 320.000.đ
mua trên 50 hộp: 260.000.đ

Video chi tiết “khay đựng mứt tết bằng gỗ hương

1 đánh giá cho Khay đựng mứt tết bằng gỗ hương

  1. Hiếu Bằng

    Hình ảnh thực tế khay đựng mứt tết bằng gỗ Hương tại cửa hàng Hiếu Bằng 13b An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here