Khung ảnh thờ đục gấm gỗ hương chân cao 20x30cm

(1 đánh giá của khách hàng)

800.000 

– Khung ảnh thờ đục gấm gỗ Hương 20x30cm

– Thiết kế kiểu đơn đơn giản đục gấm

– Hoa tiết hoa sen và rồng chầu mặt nguyệt phía trên

– Khung có màu nâu sẫm vân gỗ đẹp

– Nhận đặt làm theo kích thước yêu cầu.

Nhận ship hàng toàn quốc

Nhận phục chế và in ảnh thờ !

Mô tả

Khung ảnh thờ đục gấm gỗ hương chân cao 20x30cm

Video chi tiết “khung ảnh thờ gỗ hương

Nhận đặt làm theo mẫu khung có sẵn

1 đánh giá cho Khung ảnh thờ đục gấm gỗ hương chân cao 20x30cm

  1. A Hưng

    Hình ảnh thực tế khung thờ đục gấm gỗ Hương chụp tại cửa hàng chuyển ship cho a Hưng ở 67 Phùng Khoang, Trung Văn, Hà Nội

    Khung Anh Tho Duc Gam Go Huong

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here