Khung ảnh thờ kép rơi dát vàng 20x30cm – Miễn phí in ảnh theo khung

(1 đánh giá của khách hàng)

950.000 

– Khung ảnh thờ kép rơi dát vàng 20x30cm

– Được làm hoàn toàn bằng gỗ Hương

– Thiết kế kiểu kép rơi đục tiền

– Khung có màu nâu cánh gián

– Hoa văn trên khung được dát vàng

– Nhận đặt làm theo kích thước

Nhập ship hàng toàn quốc

Nhận phục chế và in ảnh thờ !

Mô tả

Khung ảnh thờ kép rơi dát vàng 20x30cm

Video chi tiết “khung ảnh thờ dát vàng

Nhận đặt làm khung ảnh thờ theo kích thước yêu cầu

1 đánh giá cho Khung ảnh thờ kép rơi dát vàng 20x30cm – Miễn phí in ảnh theo khung

  1. Hiếu Bằng

    Hình ảnh thực tế sản phẩm Khung ảnh thờ kép gỗ hương đục rơi tiền khổ 20x30cm tại cửa hàng Hiếu Bằng số 13b An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here