Khung hình thờ gỗ Hương 20x30cm đục rồng – Miễn phí in ảnh theo khung

(1 đánh giá của khách hàng)

500.000 

– Khung hình thờ đôi gỗ Hương 20x30cm đục rồng

– Được làm bằng gỗ Hương cao cấp

– Thiết kế 2 chân khung đục rồng

– Khung có màu cánh gián đậm

– Nhận ship hàng toàn quốc

– Nhận đặt làm khung theo kích thước ảnh

Nhận phục chế và in ảnh thờ !

Mô tả

Khung hình thờ gỗ Hương 20x30cm đục rồng

Video chi tiết “Khung ảnh thờ gỗ Hương”

Nhận đặt khung ảnh thờ theo yêu cầu

1 đánh giá cho Khung hình thờ gỗ Hương 20x30cm đục rồng – Miễn phí in ảnh theo khung

  1. Hiếu Bằng

    Hình ảnh thực tế khung ảnh thờ gỗ hương chân rồng thiếu mái 20x30cm tại cửa hàng Hiếu Bằng

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here