Lư xông trầm bằng đồng

(1 đánh giá của khách hàng)

500.000 

– Lư xông trầm bằng Đồng

-Làm từ Đồng vàng nguyên chất

– Đùng để đốt trầm hương hoặc tinh dầu

– Nhận ship hàng toàn quốc

Mô tả

Lư xông trầm bằng đồng

Video chi tiết “Lư xông trầm

1 đánh giá cho Lư xông trầm bằng đồng

  1. Hiếu Bằng

    Hình ảnh thực tế lư xông trầm bằng đông tại cửa hàng Hiếu Bằng, 13b An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông

    Lu Xong Tram Bang Dong

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here